OPATRENIA COVID-19

AKTUÁLNE OPATRENIA COVID-19

Vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) je umožnený len osobám:

  • s nameranou nezvýšenou teplotou  vyhodnotenou prechodovým teplomerom
  • s povinnosťou aplikovať dezinfekciu na ruky
  • s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov,
  • povinné zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 metre, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti